Jolle

Jolle i disen

Jollen i disen ved Stegø mølle